Thị trường TPCP ngày 8/1: Lãi suất thực hiện dao động trong biên độ hẹp

.
TIN LIÊN QUAN
Thị trường TPCP ngày 7/1: Phiên thứ ba lãi suất thực hiện trong xu hướng giảm
Thị trường TPCP ngày 4/1: Lãi suất thực hiện tiếp xu hướng giảm
Thị trường TPCP ngày 3/1: Lãi suất thực hiện nhiều kỳ hạn giảm đồng loạt
Thị trường TPCP ngày 2/1: Lãi suất thực hiện biến động rất nhẹ phiên đầu năm
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 8/1/2019, thị trường có xu hướng và chào bán thể hiện cân bằng, trong đó kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm có khối lượng chào mua và chào bán cao nhất, đạt 4,8 triệu trái phiếu trên mỗi đơn vị kỳ hạn.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm, 15 năm, 15- 20 năm, 20 năm 25-30 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt gần 43,42 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại kỳ hạn 10-15 năm tăng 3 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại kỳ hạn 5-7, 7-10 năm, 10 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 1 đến 19 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 5 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 5-7 năm,  25-30 năm tăng từ 4 đến 8 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. nhất. Các kỳ hạn còn lại giảm từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 2-8/1/2019
Nguồn: thoibaonganhang.vn