Tín dụng năm 2019: Tiếp tục “siết” lĩnh vực rủi ro

.

Thông tin tại cuộc họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019, tổ chức ngày 7/1/2019, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, mức tăng trưởng tín dụng của năm 2018 thấp hơn mục tiêu đề ra 17% là phù hợp với thực tế tăng trưởng của nền kinh tế. “Mức tăng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà quy mô tín dụng của Việt Nam đã trên 130/GDP. Đây là mức mà nhiều tổ chức quốc tế khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm Việt Nam đã khuyến cáo” - Phó thống đốc nhấn mạnh.

Chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng

 

Theo đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), năm 2018, tín dụng tập trung cho các ngành sản xuất, kinh doanh là động lực của tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng cuối năm 2018 tăng 12,1%, trong đó tín dụng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tỷ trọng lớn nhất (16%) trên tổng dư nợ toàn nền kinh tế với mức tăng 13,2%. Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tăng khá như tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 15,5%, chiếm 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Năm 2019, chính sách tiền tệ sẽ được NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới 4%; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, NHNN sẽ đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng theo định hướng đề ra. Lãi suất, tỷ giá tiếp tục được điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ.

“NHNN sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán…; tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng” - Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Đi cùng với chất lượng tín dụng, năm 2019, NHNN cũng sẽ tiếp tục tập trung cho công tác xử lý nợ xấu. Đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được khoảng 149,22 nghìn tỷ đồng nợ xấu; tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.

Theo Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Trần Đăng Phi, phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 2% và nợ xấu với nợ tiềm ẩn rủi ro dưới 5%. NHNN giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu. Việc xử lý nợ xấu phải gắn với triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD; phát huy vai trò của VAMC trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững...

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: NHNN sẽ thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng ngay từ đầu năm 2019 trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Trong đó, ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn đối với TCTD thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Nguồn Báo Công thương 

Nguồn: tbdn.com.vn