HNX: Tỷ lệ đấu giá thành công năm 2018 đạt 54%

.

Các phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán hơn 24,1 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 23,3 triệu cổ phần, bằng 96,6% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá tháng 12/2018 đạt hơn 16,2 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 67%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 215,6 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 868 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 53,2 tỷ đồng. 

Như vậy, trong năm 2018, HNX đã tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 29 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 2 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, tương đương tỷ lệ thành công đạt 54%. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 21.000 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2019, tại HNX diễn ra 3 phiên đấu giá của CTCP Vitaly, CTCP Truyền hình cáp Hải Dương và CTCP Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam. 

Theo ĐTCK

Nguồn: tbdn.com.vn