Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất tại 18 dự án nhà ở

.
Bình Dương sẽ chuyển mục đích sử dụng đất tại 18 dự án nhà ở
Trong năm 2019, tỉnh Bình Dương sẽ chuyển mục đích sử dụng đất tại 18 dự án nhà ở tại huyện Bàu Bàng.

Sau đây là danh sách 18 dự án nhà ở tại huyện Bàu Bàng được chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019:

1. Khu nhà ở Hoàng Cát Center  tại xã Lai Uyên của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Địa ốc Hoàng Cát Bình Dương rộng 7,43 ha.

2. Khu nhà ở Trung Quân tại xã Lai Uyên của Công ty TNHH MTV bất động sản Trung Quân rộng 8,09 ha;

3. Khu dân cư ấp Bà Tứ tại xã Cây Trường 2 của Công ty vật liệu xây dựng Becamex quy mô diện tích 71 ha;

4. Khu dân cư Lai Hưng thuộc xã Lai Hưng do Becamex IDC làm chủ đầu tư quy mô 37,71 ha;

5. Khu dân cư 5F của Becamex IDC rộng 9,79 ha tại ấp 5, Lai Uyên; 

6. Khu dân cư 5D của Becamex IDC rộng 45,24 ha tại  ấp 5, Lai Uyên;

7. Khu dân cư 5C của Becamex IDC quy mô diện tích 0,2 ha tại ấp 5, Lai Uyên;

8. Khu dân cư 5B của Becamex IDC rộng 31,28 ha tại ấp 5, Lai Uyên;

9. Khu dân cư 5A của Becamex IDC Corp quy mô diện tích 37,71 ha tại ấp 5, Lai Uyên;

10. Khu nhà ở Đức Phát 3 tại xã Lai Uyên của Công ty Đức Phát rộng 30,53 ha;

11.Khu nhà ở Đức Phát khu A+B mở rộng tại xã Lai Uyên của Công ty Đức Phát quy mô diện tích 5,9 ha;

12. Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng tại xã Lai Uyên của Công ty Nam An Bàu Bàng rộng 18,2 ha;

13. Khu nhà ở M&C Lai Hưng tại xã Lai Hưng của Công ty VLXD M&C rộng 6,2 ha;

14. Khu nhà ở thương mại Đất Thành tại xã Trừ Văn Thố của Công ty bất động sản Đất Thành có tổng diện tích 9,36 ha;

15. Khu nhà ở Lộc Phát tại xã Long Nguyên của Công ty CP Cao su Lộc Phát rộng 7,24 ha;

16. Khu nhà ở Tài Lộc tại xã Long Nguyên của Công ty CP Cao su Tài Lộc quy mô diện tích 8,88 ha;

17. Khu nhà ở Sài Gòn Land 2 tại xã Long Nguyên của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Land rộng 18,8 ha;

18. Khu dân cư Tuấn Điền Phát 3 tại xã Lai Uyên của Công ty TNHH Tuấn Điền Phát quy mô diện tích 11,8 ha;

Cùng với đó, huyện Bàu Bàng trong năm nay cũng sẽ chuyển 28,5 ha đất của 7 hộ gia đình cá nhân đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nông thôn.

Nguồn: dothi.net