Nam A Bank tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng và lên sàn HOSE

.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Nam A Bank vừa thông qua hàng loạt những nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới, trong đó đặc biết là việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) vừa diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 23/3 đã nhất trí thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Theo Hội đồng Quản trị Nam A Bank, thị trường chứng khoán thời gian qua diễn biến tích cực nên việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của ngân hàng lên HOSE trong năm nay là phù hợp. Việc niêm yết cũng nhằm thực hiện quy định của cơ quan quản lý, giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh và thương hiệu.

Năm 2018, Nam A Bank ghi nhận tình hình kinh doanh khả quan. Tổng tài sản lên đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 20.619 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 38% so với cuối năm 2017, đạt 114% kế hoạch năm 2018. Tỷ trọng tài sản có sinh lời trên tổng tài sản đạt 92%, tỷ trọng tài sản không sinh lời trên tổng tài sản đạt 8%.

Huy động tiền gửi khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 56.793 tỷ đồng (tăng 36% so đầu năm), dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 50.815 tỷ đồng, tăng 14.469 tỉ đồng, đạt 121% kế hoạch năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu NamABank là 1,54%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Nam A Bank đạt 743 tỷ đồng, tăng 147% so với cuối năm 2017 và đạt 232% kế hoạch năm 2018.

Đồng thời, Ngân hàng cũng trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 3.353 tỷ đồng.lên 5.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 16%, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động...

Ngoài ra, Nam A Bank còn thảo luận hàng loạt các nội dung quan trọng khác như kế hoạch phát triển mạng lưới, sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động cho phù hợp với quy định pháp luật cũng như bối cảnh kinh doanh mới...

Năm 2019, Ngân hàng dự kiến tổng tài sản đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 27%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 800 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ gần như tuyệt đối đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Việc Đại hội thống nhất thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như vậy chỉ trong thời lượng 3 tiếng đồng hồ đã phản ánh rất chính xác sự đồng thuận về mặt chiến lược, tính tập trung cao độ về mặt ý chí của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện chiến lược trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ chuẩn mực hàng đầu Việt Nam mà Nam A Bank đang theo đuổi.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Võ Văn Thuần, đánh giá cao nỗ lực của Nam A Bank trong việc tăng trưởng quy mô hoạt động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, đặc biệt là tuân thủ các giới hạn về an toàn trong hoạt động. Ông tin chắc rằng, nếu tiếp tục trung thành với định hướng chiến lược đã đề ra, Nam A Bank sẽ có được những bước tiến rất vững chắc trong tương lai gần trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

Là một thương hiệu ngân hàng thương mại đang được chú ý trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, Nam A Bank đã xuất sắc đáp ứng kỳ vọng của cổ đông khi liên tiếp nhận được sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi duyệt thuận Đề án tự tái cơ cấu giai đoạn 2 (2016 - 2020), chấp thuận cho mở mới 35 điểm giao dịch trên cả nước, được chỉ định tham gia tái cấu trúc 3 quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai vì đã đảm bảo được tính hiệu quả, an toàn, chuẩn mực và minh bạch trong hoạt động.

Trên cơ sở những thành quả rất đáng tự hào của năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Nam A Bank cam kết tiếp tục nỗ lực thực thi sự chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nguồn: vneconomy.vn