Vingroup thành lập công ty dịch vụ CNTT vốn 300 tỉ đồng

.
Nguồn: vietnambiz.vn